Pausmusik eller i väntan på Godot

På grund av en plöts­lig för­säm­ring av mitt fysis­ka all­män­till­stånd har jag inte kun­nat pub­li­ce­ra något här på ett tag. Jag hop­pas på att kun­na ta upp trå­den igen snart, men under tiden kom­mer här någ­ra dik­ter som jag skrev 2007 om kro­nisk sjuk­dom. Eftersom sam­ma, fort­fa­ran­de odia­gnosti­ce­ra­de symp­tom som jag skrev dik­ter­na om har … Con­ti­nue rea­ding “Paus­mu­sik eller i vän­tan på Godot”

Inledningen på berättelsen om Hobbyhollywoodmamman — pågående romanprojekt

Och jag har pal­jet­te­ra­de tut­tar! ropar hob­by­hol­ly­wood­mam­man glatt och slår ut med armar­na, för det har hon. Hob­by­hol­ly­wood­mam­man heter egent­li­gen Hel­le. Hon har ald­rig varit i Dan­mark, men hen­nes mam­ma hade tyd­li­gen släkt i Århus och tyck­te att Hel­le var fint eller exo­tiskt eller nåt. Hob­by­hol­ly­wood­mam­man hatar sitt dans­ka namn. Det är så… danskt. Tänk … Con­ti­nue rea­ding “Inled­ning­en på berät­tel­sen om Hob­by­hol­ly­wood­mam­man — pågåen­de roman­pro­jekt”