Från smörhålet eller boktitlar jag är glad att jag sluppit översätta

Att job­ba som över­sät­ta­re har sina utma­ning­ar, och en av de mest spän­nan­de, utma­nan­de och fru­stre­ran­de delar­na av över­sätt­ning är att namn­ge saker. Ta nam­net Fro­do Bag­gins, till exem­pel. Ska en över­sät­ta det byggt på ordet för ”säck” i ens språk, som Tol­ki­en vil­le? Eller ska en foku­se­ra på lju­det, som den svens­ka över­sät­ta­ren gjor­de … Con­ti­nue rea­ding “Från smör­hå­let eller bok­tit­lar jag är glad att jag slup­pit över­sät­ta”