Murakami-syndromet eller varför pratar ingen om Harukis syn på sex?

”Slut­li­gen slic­kar hon din svull­na penis myc­ket för­sik­tigt, som om hon hela­de den. Du kom­mer igen i hen­nes mun. Hon sväl­jer allt som om var­je drop­pe vore vär­de­full.” Kaf­ka på stran­den Den japans­ka för­fat­ta­ren Haru­ki Mur­a­ka­mis popu­la­ri­tet väx­er för var­je år. Han är en stän­dig kan­di­dat i Nobel­pris­dis­kus­sio­ner och hyl­las av kvin­nor och män, gam­la … Con­ti­nue rea­ding “Mur­a­ka­mi-syndro­met eller var­för pra­tar ing­en om Haru­kis syn på sex?”